22 czerwca 2016 Udostępnij

Pojęcie klucza i historia szyfrowania

Klucz to najważniejszy element każdego szyfru. Jest to specjalistyczny mechanizm, który powoduje utworzenie szyfrogramu z wiadomości jawnej, a potem umożliwia odtworzenie wiadomości jawnej z szyfrogramu.

W najbardziej znanym kodzie Cezara było to przesunięcie o określoną liczbę znaków. Obecnie najczęściej w roli klucza jest hasło, w oparciu o które szyfruje się dane. Najczęściej to samo hasło służy potem do odszyfrowania danych. Dla komputerów hasłem de facto jest ciąg liczb. Skuteczność szyfrowania to jego odporność na złamanie.

Złamać szyfr można na dwa ogólne sposoby. Pierwszym z nich jest metoda siłowa polegająca po prostu na wpisywaniu po kolei wszystkich możliwych haseł i sprawdzaniu, czy któreś z nich działa. Skuteczną metodą na obronienie się przed takim podejściem jest wydłużenie hasła, co w największym uproszczeniu oznacza zwiększenie ilości potencjalnych kombinacji. Druga metoda to złamanie szyfru definiowane jako możliwość odkrycia hasła w sposób szybszy niż poprzez atak siłowy. We wspomnianym szyfrze Cezara mamy tylko 26 potencjalnych kluczy, przez co każdy ręcznie może przeprowadzić atak siłowy i szybko szyfr złamać. Ten szyfr jest prosty do stworzenia i wykorzystywania, ale banalny do złamania.

W przypadku komputerów siłę hasła określa się poprzez ilość bitów, jakie powstają poprzez konwersję znaków hasła do postaci binarnej. Klucz składający się ze 128 bitów jest bilion razy bardziej skomplikowany od klucza 40-bitowego (ekwiwalent w przybliżeniu jednowyrazowego hasła z małych liter), co oznacza, że potencjalnych kombinacji jest bilion razy więcej. Szyfrowanie jest tak stare jak komunikacja człowieka. Od samego początku istniała potrzeba ukrywania swoich wiadomości i już szyfr Cezara to pokazuje. Potem oczywiście powstawały znacznie skuteczniejsze maszyny do szyfrowania, jak słynna Enigma, a w dzisiejszych czasach korzysta się przede wszystkim z komputerów. Jak nietrudno się domyślać, motorem napędowym szyfrowania na przestrzeni wieków była głównie wojskowość.

Modernsafetystandards.pl