4 lipca 2016 Udostępnij

Na czym polega szyfrowanie symetryczne i asymetryczne?

Szyfrowanie bazuje przede wszystkim na trudności rozwiązywania tych problemów matematycznych, które stanowią cel badań wówczas, gdy odnoszą się one do teorii liczb.

Stosując pewne uproszczenie można więc powiedzieć, że podstawą szyfrowania jest zasada, zgodnie z którą łatwo można wykonać niektóre czynności, sytuacja zaczyna się jednak komplikować w tym samym momencie, w którym zaczyna nam zależeć na ich cofnięciu i przywróceniu stanu pierwotnego. Nie brakuje osób, które posługują się w tym kontekście przykładem ceramicznej wazy. Jej stłuczenie nie jest problemem, posklejanie wszystkich kawałków w całość jest jednak znacznie trudniejsze.

Z podobnym fenomenem mamy do czynienia w matematyce, jest to przy tym przedmiot badań w zakresie teorii liczb. Samo mnożenie liczb nie jest przecież skomplikowane, o łatwości nie można mówić jednak, gdy zależy nam na rozłożeniu iloczynu na jego czynniki pierwsze. Jeśli więc nasz wybór padnie na liczbę odpowiednio wysoką, może się okazać, że nawet komputer charakteryzujący się ogromną mocą obliczeniową, nie poradzi sobie z jej rozłożeniem na czynniki. Współcześnie przy szyfrowaniu wykorzystuje się zatem liczby, które składają się nawet z kilkuset cyfr.

Co więcej, zastosowanie znajdują metody bardzo wyrafinowane, konieczna jest bowiem pewność, że naukowcy nie poradzą sobie z ich rozłożeniem. Gdy mamy do czynienia z szyfrowaniem symetrycznym, charakterystyczne jest dla niego przede wszystkim to, że zarówno do szyfrowania, jak i do deszyfrowania wiadomości zastosowanie znajduje ten sam klucz. Jeszcze przed przekazaniem wiadomości o poufnym charakterze, nadawca i odbiorca muszą więc nie tylko ustalić, z jakiego klucza będą korzystali, ale również dostarczyć go sobie. Gdy mamy do czynienia z szyfrowaniem asymetrycznym, nadawca i odbiorca posiadają oddzielną parę kluczy składającą się z klucza publicznego oraz prywatnego. Pierwszy jest jawny, drugi zaś powinien być przechowywany w ukryciu. tylko wtedy istnieje możliwość skonstruowania i odczytania wiadomości.

Modernsafetystandards.pl